OM OSS

Ursprungligen var Ateljé Trädet en kvinnoverksamhet i Masthugget som fokuserade på arbetsträning. Ur denna verksamhet växte ett sidenmåleriprojekt fram, som i sin tur utmynnade i det sociala arbetskooperativ som vi sedan 2003 driver i Östra Sannegårdshamnen.

Ateljén har idag bytt namn till Ateljéns second hand, och består av 5 medlemmar och 4 medarbetare som driver en textil ateljé och second hand-butik där vi erbjuder:

• Unikt egenproducerat konsthantverk i 100% siden och ull.

• Sömnadshjälp – lagning/ändring av kläder.

• Textila utsmyckningsuppdrag för privatpersoner och företag.

• Skräddarsydda workshops i sidenmåleri med mera.

Kooperatörerna har olika yrkes- och utbildningsbakgrund, varav flera har en gedigen konstnärlig utbildning i bagaget. Det som alla har gemensamt är ett starkt intresse för konst och konsthantverk.

Verksamheten fungerar som ett socialt arbetskooperativ där medlemmarna gemensamt sköter hela verksamheten. Utöver det kreativa ateljéarbetet ingår att sälja kooperativets produkter i den egna butiken och på mässor och marknader, samt arbete med ekonomi, administration och marknadsföring. Det som genomsyrar arbetet i kooperativet är att alla arbetar 100% av sin egen förmåga och att alla har inflytande i företagets beslutsprocesser. Allt för att skapa en hållbar arbetsplats.

Ateljéns second hand tar kontinuerligt emot personer på arbetsträning. Vi erbjuder platser för personer med intresse för textilt ateljéarbete och arbete i vår sömnadsateljé. Men även arbete med försäljning, marknadsföring, sociala medier, trycksaker administration och kontor.